"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Цени на най-често използвани услуги

Услуга Цена без  ДДС/лв Цена с ДДС/лв
Откриване на постоянна партида 13,50 16,20
Отиване, връщане и пломбиране на водомер 9,17 11,00
Откриване на партида с едно отиване до обекта за 2-ри и всеки следващ водомер, вкл. пломбиране 2,50 3,00
Смяна на партида с неспазен 30-дневен срок от правото на обственост 4,00 4,80
Временно спиране на отчет 2,00 2,40
Закриване на партида и спиране 9,65 12,00
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А4 40,00 48,00
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А3 60,00 72,00
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А2 80,00 96,00
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А1 100,00 120,00
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А0 120,00 144,00
Съгласуване на инвестиционен проект 80,00 96,00
Издаване на становище   80.00  96.00
Служебна бележка за освобождаване на имот от такса "Битови отпадъци"                  11.67 14.00
     
     
Европроект Плащане с Visa, MasterCard