"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Проекти

СЪОБЩЕНИЕ

28.06.2023 г.
Във връзка с изпълнение на обект „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „ Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица", „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски", реконструкция на канализационен клон под бул. „Владислав Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод „Варна-Златни пясьци" - III етап" Ви уведомявамe, че започват строително-монтажни работи по изграждане на битова канализация и реконструкция на...... прочети още

С проект за 138,4 млн. лева подобряваме водоснабдяването и канализацията за над 330 000 жители на Варна

26.09.2019 г.
                                                                                        „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД сключи административен договор Д-34-81/ 24.09.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура...... прочети още

Стартира процедура „Обучения за заети лица”

03.09.2018 г.
  Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд   На 22.02.2018 год. "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД стартира изпълнението на договор № BG05M9OP001-1.021-0317-C01 по процедура „Обучения за заети лица” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Проектът „Подобряване на професионалната квалификация, компетенциите...... прочети още

Евросертификати

13.11.2014 г.
Бъдещи лаборанти се сдобиха с евросертификати след стаж във „ВиК – Варна” За втора поредна година ученици от професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев” бяха на ученическа практика по европейски проект във „ВиК – Варна” ООД. От февруари до октомври тази година те проведоха 240 часа теория и практика в реални условия в Лабораторния изпитвателен комплекс...... прочети още

Обновяване на Пречиствателна станция „Варна”

05.06.2013 г.
През  2003 г.,  между  българското  правителство  и  Европейската  комисия  бе  подписан Финансов  меморандум  за  финансиране  на  ИСПА  мярка  №2002/ВG/16/Р/РЕ/016 - "Интегриран  проект  за  подобряване  на  водния  цикъл  на  град Варна". Мярката е от група проекти за Черноморския басейн,  предложени за финансиране от ИСПА през 2002-2003 г. и е част от Българската национална програма за приоритетно изграждане...... прочети още

Подобряване на екологичното състояние в община Бяла

16.05.2013 г.
Подобряване на екологичното състояние в община Бяла чрез доизграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура, е целта на проекта, по който общината ще получи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007–2013 г.”. За целта е разработен и защитен проект, който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност - DIR – 51011116-C018 от 26.06....... прочети още
1 2
Европроект Плащане с Visa, MasterCard