"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Услуги Проектиране

Услуга Цена без ДДС/лв Цена с ДДС/лв
Сградно водопроводно отклонение до 100 м  100.00  120.00
Сградно канализационно отклонение до 100 м  100.00  120.00
Часова ставка за проектант  6.84  8.21
Сградно вод.отклонение до 100 м  74.88  89.86
Сградно кан.отклонение до 100 м  49.75  59.70
За водопровод гл.IV т.7  150.00  180.00
За канализация гл. IV т.8.5  200.00  240.00
Удостоверение за рег-я на договор от 5-та категория в КИИП  15.00  18.00
Удостоверение за рег-я на договор от 4-та категория в КИИП  30.00  36.00
Удостоверение за рег-я на договор от 3-та категория в КИИП  45.00  54.00
Удостоверение за рег-я на договор от 1-ва и 2-ра категория в КИИП 60.00  72.00

 

Европроект Плащане с Visa, MasterCard