"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Най-често използвани услуги

 

Откриване на постоянна партида
Отиване, връщане и пломбиране на водомер
Откриване на партида за 2-ри и всеки следващ водомер, вкл. пломбиране
Смяна на партида при неспазен 30-дневен срок от правото на собственост
Временно спиране на отчет
Закриване на партида и спиране
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А4
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А3
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А2
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А1
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А0
Съгласуване на инвестиционен проект
Издаване на становище
Служебна бележка за освобождаване на имот от такса "Битови отпадъци"

Европроект Плащане с Visa, MasterCard