"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Услуги за Абонати

Услуга Цена без ДДС/лв   Цена с ДДС/лв
Откриване на временна партида  17.50  21.00
Откриване на постоянна партида  13.50 16.20 
Откриване на постоянна партида при съществуващо водопр.отклонение  13.50  16.20
Откриване на партида за 2-ри и всеки следващ водомер, вкл. пломбиране  2.50  3.00
Смяна на партида при неспазен 30 дневен срок от правото на собственост  4.00  4.80
Временно спиране на отчет  2.00  2.40
Споразумение между абонат, наемател и “ВиК-Варна” ООД  4.00  4.80
Отдалеченост  4.17  5.00
Спиране, възстановяване  17.40  20.88
Закриване на партида и спиране  9.65  11.58
Отиване, връщане и демонтаж на клиентски водомер 12.25  14.70
Прекъсване водопр.отклонение от уличната мрежа  121.75  146.10
Възстановяване водопр. отклонение към уличната мрежа  120.28  144.34
Прекъсване водопр. откл. от уличната мрежа/наличие на асфалтова настилка  275.97  331.16
Възстановяване водопр. откл. към уличната мрежа наличие на асфалтова настилка  274.50  329.40

Служебна бележка за освобождаване на имот от такса “Битови отпадъци”

 11.67  14.00

 

Европроект Плащане с Visa, MasterCard