"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Услуги Паспортизация

Услуга Цена без ДДС/лв Цена с ДДС/лв
Съгласуване на скица/виза,ПУП/ формат А4  40.00  48.00
Съгласуване на скица/виза,ПУП/ формат А3  60.00  72.00
Съгласуване на скица/виза,ПУП/ формат А2  80.00  96.00
Съгласуване на скица/виза,ПУП/ формат А1  100.00  120.00
Съгласуване на скица/виза,ПУП/ формат А0  120.00  144.00
Съгласуване на инвестиционен проект  80.00  96.00
Съгласуване на инвестиционен проект бърза услуга 130.00 156.00

Издаване на становище, за въвеждане в експлоатация, със съществуващи ВиК

отклонения или със собствен водоизточник

 80.00 96.00

Издаване на становище, за разрешения за строеж, със съществуващи ВиК отклонения, с цел промяна предназначението на обекта, или със собствен водоизточник

 50.00  60.00

Проучване за присъединяване и предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване, след представяне на скица, виза, ПУП формат А4

 150.00 180.00

Проучване за присъединяване и предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване, след представяне на скица, виза, ПУП формат А3, А2, А1, А0

170.00  204.00
Съгласуване на скица/виза,ПУП/ формат А4 бърза услуга  80.00  96.00
Съгласуване на скица/виза,ПУП/ формат А3 бърза услуга  120.00  144.00
Съгласуване на скица/виза,ПУП/ формат А2 бърза услуга  160.00  192.00
Съгласуване на скица/виза,ПУП/ формат А1 бърза услуга  200.00  240.00
Съгласуване на скица/виза,ПУП/ формат А0 бърза услуга  240.00  288.00

Съгласуване на инвестиционен проект и издаване на предварителен договор за В или К провод/ отклонение

 120.00  144.00

Съгласуване на инвестиционен проект и издаване на предварителен договор за В или К провод/ отклонение бърза услуга

 170.00  204.00
Издаване на становище и окончателен договор за В или К провод/ отклонение 120.00 144.00

Доплащане за съгласуване на инвестиционен проект и издаване на предварителен договор, и издаване на становище и окончателен договор за всеки следващ В или К провод/ отклонение

 40.00  48.00
     
Европроект Плащане с Visa, MasterCard