"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Услуги за Водомерно стопанство

Услуга Цена без ДДС/лв Цена с ДДС/лв
Отиване, връщане и пломбиране на водомер  9.17  11.00
Пломбиране втори и следващ водомер  2.50  3.00
Снемане отчет на водомер  8.33  10.00
Отиване, връщане и демонтаж на клиентски водомер  12.25  14.70
Отиване, връшане, монтаж и пломбиране на клиентски водомер  15.25  18.30
Подмяна на водомер с нов, закупен от клиента  20.83  25.00
Подмяна на спирателен кран-собственост на клиента  22.50  27.00
Подмяна на спирателен кран преди водомер(аварийно)  6.50  7.80
Отдалеченост  4.17  5.00

 

Европроект