"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Новини

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

05.07.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 05 .0 7 .2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

04.07.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 04 .0 7 .2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

03.07.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 03.07.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове  Обект „Доизграждане на...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

30.06.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 30.06.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове  Обект „Доизграждане на...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

29.06.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 2 9 .06.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове  Обект „Доизграждане на...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

28.06.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 28.06.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове Обект: „Инженеринг на обект...... прочети още
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Европроект Плащане с Visa, MasterCard