"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Новини

СЪОБЩЕНИЕ

23.06.2023 г.
Във връзка с изпълнение на обект „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „ Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица", „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски", реконструкция на канализационен клон под бул. „Владислав Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод „Варна-Златни пясьци" - III етап" Ви уведомявамe, че започват строително-монтажни работи по изграждане на битова канализация и реконструкция на...... прочети още

СЪОБЩЕНИЕ

21.06.2023 г.
"ВиК Варна" ООД се извинява на своите клиенти за получените на 21.06.2023 г. на мобилните телефони съобщения за просрочени задължения, поради възникнала техническа грешка. ... прочети още

ПОКАНА за представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за 2023г.

16.06.2023 г.
Съгласно Вътрешните правила за определяне на реда и начина за избор на регистриран одитор, изготвени съгласно чл.63 от ППЗПП и приети с решение на Общото събрание на съдружниците, „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО за 2023г. С настоящата покана „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, Ви кани да участвате в...... прочети още

Съобщение

10.02.2023 г.
Във връзка с изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0009  “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация - Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове , Ви уведомяваме, че стартират дейности по изпълнение на обект: „„Доизграждане на...... прочети още

"В и K - Варна“ ООД предприема мащабни инвестиции във водоснабдителните и канализационни системи за новия регулаторен период 2022-2026г.

04.07.2022 г.
  „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Варна ще направи инвестиции на стойност 66,8 млн. лв. до 2026 г. за подобряване на качеството на предлаганите ВиК услуги, като 57,3 млн. лв. от тях ще са в публични ВиК системи и съоръжения. КЕВР разгледа и одобри предложения от Дружеството бизнес план за новия регулаторен период 2022 – 2026 г. Предвидените инвестиции за 2022 г. са в размер на 20,3 млн. лв.,...... прочети още

„ВиК – Варна” ООД възобновява приемните дни за граждани

08.04.2022 г.
Във връзка с отпадането на извънредните противоепидемични мерки в страната, свързани с разпространението на COVID 19, „ВиК-Варна”ООД възобновява приемните дни за граждани както следва:   I. По технически въпроси – аварии; проблеми, свързани с издаване и съгласуване на проекти, скици, становища (изисква се представяне на наличната документация): Главен инженер ПОНЕДЕЛНИК - 9.30 – 11.30 ч....... прочети още
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Европроект Плащане с Visa, MasterCard