"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Новини

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

04.09.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 04. 09. 2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект „Доизграждане...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

01.09.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 01. 09. 2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект „Доизграждане...... прочети още

ПРЕДПИСАНИЯ НА РЗИ-ВАРНА

31.08.2023 г.
В изпълнение на предписания вх.№ ВП-2543 от 28.08.2023г. на РЗИ-Варна: "Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД уведомява жителите на с.Болярци и с.Китка, Община Аврен, че поради завишено съдържание на манган в питейната вода на с. Болярци и с. Китка, да се преустанови ползването на водата за пиене и готвене. В подземните води манганът се съдържа обикновено като двувалентен Mn, който е много добре разтворим....... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

29.08.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 2 9. 0 8 . 2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

28.08.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 28 . 0 8 . 2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

24.08.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 2 4.0 8 .2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект...... прочети още
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Европроект Плащане с Visa, MasterCard