"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

30.11.2023 г.

Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 30.11.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове

 

 Обект „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“, реконструкция на канализационен клон под бул. „Владислав Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ – III етап“ с Изпълнител ДЗЗД „ПЧЕЛИНА 2020

 

Наименование на работите (видове СМР)

Изпълнение на строително-монтажни работи на канализационна мрежа и съоръжения:

един. мярка

Количество

канализационен клон 49, СО „Изгрев“, ул. Гардения

м

6,00

канализационен клон, 51, С.О „Изгрев“

м

19.00

канализационен клон, 55, С. О. Сотира, ул.“Мир“ и ул. „Бял равнец“

м

12,00

канализационен клон, 57, С. О. Изгрев, ул.“Минзухар“

м

11,00

Магистрален водопровод  от В64 до В70

м

27,00

СКО

бр.

12.00

 

Във връзка с осъществяването на мащабния проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ във Варна ще Ви предоставяме информация за хода на ремонтните дейности. Извиняваме се на гражданите и гостите на града за причиненото неудобство.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard