"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

17.11.2023 г.

Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 17.11.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове

 

 Обект „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“, реконструкция на канализационен клон под бул. „Владислав Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ – III етап“ с Изпълнител ДЗЗД „ПЧЕЛИНА 2020“

 

Наименование на работите (видове СМР)

Изпълнение на строително-монтажни работи на канализационна мрежа и съоръжения:

един. мярка

Количество

канализационен клон 54, СО Сотира, ул.Маточина

м

22,00

канализационен клон 44, СО Изгрев,

м

6,00

канализационен клон 39, СО Изгрев, ул.Слънчоглед

м

6,00

канализационен клон 57, СО Изгрев ул.,,Минзухар‘‘

м

6,00

канализационен клон 29, СО Пчелина

м

6,00

СКО

бр.

3,00

Водопровод, Магистрален водопровод  от В64 до В70

м

13,00

 

 

 

 

Обект „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Бриз“, „Свети Никола“, „Ален Мак“, „Ваялар“, „Траката“ и „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ – III етап“ с Изпълнител ДЗЗД „ХИДРОАМ“

 

Наименование на работите (видове СМР)

Изпълнение на строително-монтажни работи на канализационна мрежа и съоръжения:

един. мярка

Количество

канализационен клон 108, С. О. Траката, ул. "Матей Граматик", Любен Дилов, Тодор Хаджистанчев и Манол Лазаров

м

6,00

Клон 115 от РШ115.5 до РШ115.2, СО "Траката"

м

24,00

Клон 124 от РШ124.18 до РШ124.19

м

6,00

СКО

бр.

4.00

 

Във връзка с осъществяването на мащабния проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ във Варна ще Ви предоставяме информация за хода на ремонтните дейности. Извиняваме се на гражданите и гостите на града за причиненото неудобство.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard