"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Новини

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

26.09.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 26. 09. 2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект „Доизграждане...... прочети още

ПРЕДПИСАНИЯ НА РЗИ - ВАРНА

25.09.2023 г.
В изпълнение на предписания вх.№ ВП-2794 от 20.09.2023г. на РЗИ-Варна: "Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД уведомява жителите на с.Равна гора и с.Круша, Община Аврен, че поради завишено съдържание на манган в питейната вода на с. Равна гора и с.Круша да се преустанови ползването на водата за пиене и готвене. В подземните води манганът се съдържа обикновено като двувалентен Mn, който е много добре разтворим....... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

25.09.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 25.09.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект „Доизграждане на...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

19.09.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 1 9. 09. 2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

18.09.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 1 8.09.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

15.09.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 1 5.09.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект...... прочети още
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Европроект Плащане с Visa, MasterCard