"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

ПОКАНА

27.06.2024 г.

 

за избор на кредитна или финансова институция за отпускане на кредити за реализацията на проект BG16FFPR002-1.001-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "В и К- Варна" ООД - фаза 2“, финансиран по приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.28, ал.З и с цел спазване на изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгодност от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с необходимостта от финансиране на административен договор Д-34-58/ 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Пограма „Околна среда 2021-2027г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16FFPR002-1.001-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "В и К- Варна" ООД - фаза 2“, Ви каним да представите в деловодството на „Водоснабдяване и канализация — Варна” ООД, Централно управление, с адрес: гр. Варна, ул. Прилеп № 33 или на електронен адрес: asu@vikvarna.com, Вашите индикативни оферти за предоставяне на дългосрочен инвестиционен кредит и мостови кредити.

Документи
ПОКАНА
Европроект Плащане с Visa, MasterCard