"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Новини

"ВиК-Варна" ООД отвори врати за ученици в Световния ден на водата

12.04.2024 г.
Дружеството планира стипендиантска и стажантска програма за младежи от професионалните гимназии Ученици от специалност „Водно строителство“ от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Варна бяха специалните гости по случай  Световния ден на водата във „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД. В два последователни дни те разгледаха единственият по рода си Музей на водата,...... прочети още

ПОКАНА за представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за 2024 г..

12.04.2024 г.
Съгласно Вътрешните правила за определяне на реда и начина за избор на регистриран одитор, изготвени съгласно чл.63 от ППЗПП и приети с решение на Общото събрание на съдружниците, „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО за 2024г. С настоящата покана „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, Ви кани да...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

06.12.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 0 6 .12.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

05.12.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 05.12.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект „Доизграждане на...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

30.11.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 30. 1 1.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

28.11.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 28 . 1 1.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове    Обект...... прочети още
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Европроект Плащане с Visa, MasterCard