"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Новини

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

30.06.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 30.06.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове  Обект „Доизграждане на...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

29.06.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 2 9 .06.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове  Обект „Доизграждане на...... прочети още

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

28.06.2023 г.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 28.06.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове Обект: „Инженеринг на обект...... прочети още

СЪОБЩЕНИЕ

23.06.2023 г.
Във връзка с изпълнение на обект „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „ Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица", „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски", реконструкция на канализационен клон под бул. „Владислав Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод „Варна-Златни пясьци" - III етап" Ви уведомявамe, че започват строително-монтажни работи по изграждане на битова канализация и реконструкция на...... прочети още

СЪОБЩЕНИЕ

21.06.2023 г.
"ВиК Варна" ООД се извинява на своите клиенти за получените на 21.06.2023 г. на мобилните телефони съобщения за просрочени задължения, поради възникнала техническа грешка. ... прочети още

ПОКАНА за представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за 2023г.

16.06.2023 г.
Съгласно Вътрешните правила за определяне на реда и начина за избор на регистриран одитор, изготвени съгласно чл.63 от ППЗПП и приети с решение на Общото събрание на съдружниците, „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО за 2023г. С настоящата покана „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, Ви кани да участвате в...... прочети още
Европроект Плащане с Visa, MasterCard