НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Новини

Инкасаторите на „ВиК – Варна” с лятно работно време

08.07.2015 г.
За удобство на жителите на Варна, с цел осигуряване на достъп от страна на абонатите до измервателните уреди и за реалното отчитане на потребеното количество вода, „ВиК – Варна” ООД въвежда ново работно време за инкасаторите. От 01.07.2015г. до 30.09.2015г. те ще обхождат районите във времето от 8 до 11 часа и от 15 до 20 ч. Имоти, намиращи се във вилните зони, ще бъдат посещавани и в съботните дни. Както досега,...... прочети още

Информация

13.02.2015 г.
      За качеството на питейната вода в град Варна Данните са от лабораторни изпитвания, проведени на 12 и 13 февруари в ЛИК на „ВиК – Варна” ООД, след отстранено несъответствие на питейната вода по показател „мътност” и проведен учестен фирмен мониторинг на „ВиК – Варна”. Мерките се предприети съгласно Наредба 9 (16.03.01) за качеството на водата, предназначена за питейно-битови...... прочети още

Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите

23.01.2015 г.
Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор "Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, одобрени с Решение N ОУ-9 от 11.08.2014г на ДКЕВР, са публикувани в един централен ежедневник-в.Новинар-бр.17 от 23.01.2015г. (стр.20) и в един местен ежедневник-в.Народно дело-бр.15 от 23.01.2015г. (стр3-5), и влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им....... прочети още

ВиК Варна пуска приложение за iPhone и Android за известяване за спиране на водата

02.10.2014 г.
От 01.10.2014 ВиК Варна пуска мобилно приложение за iPhone и Android, което известява потребителите за спиране на водата. С него ще може да се посочат адреси, на които потребителят живее или работи. Той ще бъде уведомен, само ако е засегнат от спиране, с автоматично известие в приложението. Услугата известява и на email. Налице е и интеграция с Facebook, където потребителят също ще бъде предупреден....... прочети още

Първа копка

14.08.2014 г.
Първа копка на втория етап от модернизацията на Пречиствателна станция “Варна” Вторият етап от модернизацията и реконструкцията на Пречиствателната станция за отпадни води „Варна” вече е в ход. Стартът на дейностите бе даден от кмета на морската столица Иван Портних и председателя на ОбС в града Иван Луков. Събитието се състоя на 14 август на територията на Пречиствателната станция във Варна. На него...... прочети още

Съобщение

31.07.2014 г.
30 дни е гратисният период за прехвърляне на партида при промяна на собственост Във връзка с Общите условия за предоставяне на ВиК услуги - чл. 6 т. 12, потребителите са длъжни да уведомят в 30-дневен срок ВиК оператора за всички настъпили промени в собствеността на имота. В този срок (30 дни), абонатите на „ВиК – Варна” могат без такса да прехвърлят на свое име партидата за отчитане на потребената...... прочети още
1 2 3 4 5 6 7 8