"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Декларация за достъпност

      - С разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.) се регламентира, че съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения на административните органи, на доставчиците на обществени услуги и на лицата, осъществяващи публични функции, трябва да отговаря на хармонизирания стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ, освен в случаите по чл. 58в, ал. 2 или 3 от ЗЕУ. Хармонизираният стандарт реферира към Указанията за достъпност на уеб съдържание 2.1 АА (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1 AA).

     - С разпоредбата на чл. 58в, ал. 4 от ЗЕУ е регламентирано задължението на лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 от ЗЕУ да изготвят и публикуват на видно място в официалните си интернет страници и мобилните си приложения декларация за достъпност съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523, както и препратка към текста на декларацията на всяка друга интернет страница на съответния сайт на лицето.

 

Тестове на страницата за достъпност:

1. WAVE Report of Водоснабдяване и канализация ООД - Варна (webaim.org)

 

2. Tingtun Page Checker - Find Barriers in your Web Page (eiii.eu)

 

Награди на страницата за достъпност:

 

"ВиК - Варна" ООД с награда за уеб сайт,  достъпен  за хора с нарушено зрение 

Документи
Декларация за достъпност v1 по чл.58в ЗЕУ
Декларация за достъпност v2 по чл.58в ЗЕУ
Декларация за достъпност v3 по чл.58в ЗЕУ
Европроект Плащане с Visa, MasterCard