"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Декларация за достъпност

      - С разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.) се регламентира, че съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения на административните органи, на доставчиците на обществени услуги и на лицата, осъществяващи публични функции, трябва да отговаря на хармонизирания стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ, освен в случаите по чл. 58в, ал. 2 или 3 от ЗЕУ. Хармонизираният стандарт реферира към Указанията за достъпност на уеб съдържание 2.1 АА (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1 AA).

     - С разпоредбата на чл. 58в, ал. 4 от ЗЕУ е регламентирано задължението на лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 от ЗЕУ да изготвят и публикуват на видно място в официалните си интернет страници и мобилните си приложения декларация за достъпност съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523, както и препратка към текста на декларацията на всяка друга интернет страница на съответния сайт на лицето.

 

Тестове на страницата за достъпност:

1. WAVE Report of Водоснабдяване и канализация ООД - Варна (webaim.org)

 

2. Tingtun Page Checker - Find Barriers in your Web Page (eiii.eu)

 

Награди на страницата за достъпност:

 

"ВиК - Варна" ООД с награда за уеб сайт,  достъпен  за хора с нарушено зрение 

Документи
Декларация за достъпност v1 по чл.58в ЗЕУ
Декларация за достъпност v2 по чл.58в ЗЕУ
Декларация за достъпност v3 по чл.58в ЗЕУ
Декларация за достъпност v4 по чл.58в ЗЕУ
Европроект Плащане с Visa, MasterCard