"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Мобилни приложения за известяване Отдели време за важните неща! Плати сметката си онлайн! Плати сметката си онлайн!
‹ Съобщения за аварии  
Мобилни приложения за известяване

провери своята сметка и график

Физически/Юридически лица

за Физически лица:
Известия и платени фактури по e-mail
Виж всички

Начини и места за плащане

в брой на каси

по банков път

чрез електронните системи за разплащане: e-pay и transcard

Виж всички
карта Район Провадия Район Девня Район Варна Район Долни чифлик

Актуално

08.04.2022г.

„ВиК – Варна” ООД възобновява приемните дни за граждани

Във връзка с отпадането на извънредните противоепидемични мерки в страната, свързани с разпространението на COVID 19, „ВиК-Варна”ООД възобновява приемните дни за граждани както следва:   I. По технически въпроси – аварии; проблеми, свързани с издаване и съгласуване на проекти, скици, становища (изисква се представяне на наличната документация): Главен инженер ПОНЕДЕЛНИК - 9.30 – 11.30 ч. сграда 1 II. При въпроси, свързани с отчитане, фактуриранe и пломбиране на водомери, аварии по водомерни възли: Инкасо и „Водомерно стопанство” ПЕТЪК - 9.30 – 11.30 ч. сграда 2, стая 204 Забележка: Приемният ден се провежда след предварително записване при технически секретар на тел. 052 502 838.
Прочети още

Проекти

26.09.2019г.

С проект за 138,4 млн. лева подобряваме водоснабдяването и канализацията за над 330 000 жители на Варна

                                                                                        „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД сключи административен договор Д-34-81/ 24.09.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, на стойност 138,4 млн. лв., от които 96,8 млн. лв. - безвъзмездна финансова помощ.       При изпълнението му ще бъдат реконструирани общо 22,5 км магистрални и довеждащи водопроводи. Предвижда се изграждане и реконструкция на 81 км канализационни мрежи и една канално-помпена станция.       В резултат на реализацията на заложените в проекта дейности над 330 000 жители на Варна ще имат достъп до подобрено водоснабдяване. В приоритетната си част отва са живеещите във вилните зони и курортните комплекси на север от Варна.       Проектът „Изграждане на ВиК инфраструктура“ предвижда инвестиции за агломерация Варна на следните участъци: „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна-Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. “Княз Борис“ I.“; „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна.“; „Доизграждане на канализационна мрежа в СО “Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. “Христо Смирненски“; „Реконструкция на канализационни клонове по бул.“Вл. Варненчик“; „Реконструкция на магистрален водопровод Варна- Златни Пясъци III етап.“; „Доизграждане на канализационна мрежа в СО: „Бриз“, „Свети Никола“, “Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна-Златни пясъци III етап.“; „Инженеринг на обект: „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Дъскотна““;  „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Падина-Житница“; „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Игнатиево“; „ „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня-Варна-II етап от ПС „Чуката“ в посока с. Припек“      Освен подобряване на услугите по водоснабдяване и канализация, ивестиционните мерки ще доведат до решаване на екологичните проблеми с качеството на водите за къпане в зоната на "Офицерския плаж" и Варненското езеро.       Срокът за изпълнение на проекта е 47 месеца. www.eufunds.bg     Проект  № BG16 M1OP002-1.016-0009 “ Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената терит o рия, обслужвана от „ВиК - Варна ”  ООД ” , финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.
Прочети още

Съобщения за планови ремонти

28.06.2022г.

Смущения във водоподаването:

Поради смяна на водомери са възможни смущения във водоподаването на следните места:

 - ж.к. "Вл.Варненчик": -4 вх.10/12, -6 вх.5 -21 вх.2, -25, -220 вх.2/3,  -303 вх.10, -404 вх.14, -405 вх.10; ж.к."Възраждане" : -11 вх.2, -13 вх.Б, -18 вх.3, -58 вх.3;  ж.к. "Младост": -17 вх.Д, -74, -136, -148 вх.1, -152; ж.к. "Чайка" 17 вх.А;  жк. "Изгрев" 552 вх.А /40;

- 8ми Март 15, Ана Феликсова 12 вх.2/3, Басанович: -10, -19 вх.В; Дружба 7 вх.Б, Младежка 3 вх.Б, П.Райчев: -1 вх.1, -18 вх.А; Ружа: -10, -21 вх.А; Св.Константин и Елена 40; Св.Обретенов 6, Хр.Попович 9; Цар Борис 3ти - 1;

Прочети цялото съобщение
Европроект Плащане с Visa, MasterCard
затвори
Организация