"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Плащане по банков път

• Директен дебит –  текущото задължение се заплаща по банков път през разплащателната сметка на клиента,автоматично, всеки месец;
• Банкомат – като преведете дължимата сума чрез Вашата банкова карта;
• Платежно нареждане – като преведете дължимата сума  по сметка към банка 


ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG24 CECB 9790 1006 1242 00


или 


ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG39 UBBS 8888 1000 0337 08

 

Моля, посочете в платежното абонатен номер - за физически лица или номер на платец за юридически лица.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard