Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Новини

„ВиК – Варна” ООД уведомява своите абонати

30.10.2012 г.
На основание чл.11 ал.4 и ал.5. от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, в сградите - етажна собственост, както и водоснабдяваните обекти с повече от един потребител, всеки абонат на водоснабдителните дружества поставя индивидуален водомер. Доставката, монтажът, проверката,поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери...... прочети още

За абонатите на "ВиК-Варна" ООД

27.08.2010 г.
Уважаеми абонати, “Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД Ви уведомява, че в качеството си на потребители на В и К услуги е необходимо да спазвате следното: 1. Да осигурявате достъп до жилището си за отчитане показанията на водомера; 2. Да заплащате в срок задълженията си за ползвани В и К услуги; 3. Да опазвате от повреди водомера и В и К инсталацията, намираща се в имота Ви; 4. След продажба или при...... прочети още
1 2 3 4 5 6 7