Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Новини

Международен проект за управление на качеството във „ВиК-Варна” ООД

03.12.2013 г.
     По пилотен проект за внедряване на съвременни техники за управление на качеството се работи във „ВиК-Варна” съвместно с Регионалната агенция за сътрудничество и развитие - Варна. За целта се прилага модел за оценяване (CAF 2013), който се въвежда в дейността на публични, държавни институции и в частния сектор. Очакваният резултат от внедряването на системата ще бъде увеличаването на административния...... прочети още

„ВиК – Варна” издаде евросертификати на гимназисти

08.11.2013 г.
11 ученици от Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев” получиха първите си документи за професионална квалификация от „ВиК – Варна” ООД. Евросертификатите младите химици получиха на официална церемония от управителя на дружеството Валентин Вълканов, след като преминаха 5-месечен курс на обучение в изпитвателната лаборатория на предприятието. Обучението на учениците се...... прочети още

Ученици на практика по европрограма във „В и К – Варна”

10.10.2013 г.
Възпитаници на Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев” във Варна реализират практически занятия във „В и К – Варна” по европейска програма. Два пъти в седмицата 11 ученици провеждат часове по практика в Лабораторния изпитвателeн комплекс на дружеството. В училище те изучават специалността „Биотехнологични производства”, което прави практиката във всяко от звената на...... прочети още

Активни кръводарители

30.09.2013 г.
Два пъти в годината екипи на Центъра по трансфузионна хематология във Варна провеждат акции по кръводаряване във „В и К – Варна” ООД. Около 40-50 служители и работници се включват в мероприятието. Часовете, в които протича акцията обикновено не са достатъчно, за да могат всички желаещи да се включат. Затова много от работниците и служителите на предприятието се отзовават на призиви на Кръвния център, когато има...... прочети още

„ВиК – Варна” ООД уведомява своите абонати

30.10.2012 г.
На основание чл.11 ал.4 и ал.5. от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, в сградите - етажна собственост, както и водоснабдяваните обекти с повече от един потребител, всеки абонат на водоснабдителните дружества поставя индивидуален водомер. Доставката, монтажът, проверката,поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери...... прочети още

За абонатите на "ВиК-Варна" ООД

27.08.2010 г.
Уважаеми абонати, “Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД Ви уведомява, че в качеството си на потребители на В и К услуги е необходимо да спазвате следното: 1. Да осигурявате достъп до жилището си за отчитане показанията на водомера; 2. Да заплащате в срок задълженията си за ползвани В и К услуги; 3. Да опазвате от повреди водомера и В и К инсталацията, намираща се в имота Ви; 4. След продажба или при...... прочети още
1 2 3 4 5 6 7