‹ Съобщения за аварии  

Отдели време за важните неща!

Плати сметката
си онлайн!

провери своята сметка

Физически лица

Въведи абонатен номер:

Юридическо лице

Известия за нови фактури по e-mail
Виж всички
Виж всички
Начини и места за плащане

в брой на каси

по банков път

чрез електронните системи за разплащане: e-pay и transcard

Виж всички

Съобщения за аварии

16.04.2014г.
Без вода днес ще бъдат:

  Във връзка с подмяната на водопроводната мрежа на б."Цар.Освободител"  от  8  до  20  часа без вода ще останае района заключен в карето между б."8-и приморски полк", ул."Капитан Рончевски" , б."Княз  Борис I " и б."Цар  Освободител " .

Прочети цялото съобщение
Абонирай се за съобщения
Профил на купувача

Публични покани

“Доставка на ръчни и ел. инструменти» публикувано на: 04.04.2014 валидна от 04.04.2014 до 16.04.2014
Прочети още
Актуално
20.03.2014г.

Модерни технологии за безизкопна рехабилитация

Модерни технологии за безизкопна рехабилитация представиха във „ВиК – Варна” ООД Демонстрация на съвременна техника, с която се работи бързо и качествено по водоснабдителни и канализационни системи, с минимално разкопаване на инфраструктурата, бе направена в района на „ВиК – Варна” ООД. Представянето на модерните машини бе част от двудневен технически семинар, проведен от сдружението с нестопанска цел „Индустриален клъстер подземна инфраструктура”(ИКПИ) на 18 и 19 март, в партньорство с „ВиК – Варна” ООД. Специалисти от водоснабдителни дружества от Североизточна България имаха възможност да видят и да научат повече за последните новости в областта на иновативните технологии, приложими в бранша. Семинарът бе открит от изпълнителния директор на ИКПИ и председател на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов. В него участваха областният управител на Варненска област Иван Великов, управителят на „ВиК – Варна” ООД Валентин Вълканов, проектанти, ръководители на строителни фирми, специалисти. Още по време на демонстрациите стана ясно, че „ВиК – Варна” е сред първите дружества у нас, които на практика са прилагали някои от показаните иновативните технологии. Експертите от „Индустриален клъстер подземна инфраструктура” представиха технологии за управляемо хоризонтално сондиране, микротунелиране, набиване на обсадни тръби с пневматичен чук, както и рехабилитация на тръбопроводи чрез полагане на облицовка с втвърдяване на място и др. В демонстрациите екипите показаха обследване на тръбопроводи и отстраняване на проблемни зони по тях с камери и роботи. Обучението се провежда по проект "Насърчаване развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура", финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” на ЕС.
Прочети още
Проекти
05.06.2013г.

Обновяване на Пречиствателна станция „Варна”

През  2003 г.,  между  българското  правителство  и  Европейската  комисия  бе  подписан Финансов  меморандум  за  финансиране  на  ИСПА  мярка  №2002/ВG/16/Р/РЕ/016 - "Интегриран  проект  за  подобряване  на  водния  цикъл  на  град Варна". Мярката е от група проекти за Черноморския басейн,  предложени за финансиране от ИСПА през 2002-2003 г. и е част от Българската национална програма за приоритетно изграждане  на ПСОВ  в  населени места с над 10 000 екв.ж. В рамките на ИСПА мярка бе изпълнен първият етап от реконструкцията и модернизацията на ПСОВ–Варна. В него бяха предвидени реконструкция  на  биобасейните и въздуходувната станция, реконструкция на съществуващите уплътнители за сурови утайки и на метантанковете с оползотворяване на биогаза, както и въвеждане на автоматизирана система за контрол и управление на процесите (SСАDА). Проектът е на обща стойност около 12 млн. лева, от които 75% европейско финансиране и 25% национално съфинансиране. Изпълнението на разработката приключи в края на 2011 г. В резултат от реализацията й ПСОВ - Варна бе  модернизирана  според изискванията на ЕС за отстраняване на азота от отпадъчните води в населени места с повече от 10 000  екв.ж. и се подготви за бъдеща реконструкция с цел третично пречистване с отстраняване на фосфор. През 2012 г. стартира изпълнението на втория етап от реконструкция на станцията. На 31.05.2012 г. бе подписан  Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-С013, по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 1, процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” за финансиране на проект №DIR-51011116-17-53 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател”. С втория етап от реконструкцията на ПСОВ – Варна ще  бъде изпълнена последната част от модернизацията на станцията, предвиждаща пълно третично  пречистване  на  отпадъчните  води,  чрез  изграждане  на  съоръжения  за отстраняване  на  фосфор. На обновяване подлежат съоръженията по линия на водата и по линия за третиране на утайките. ПСОВ - Варна ще може да приема отпадъчни води и да ги пречиства с необходимото качество, отговарящо на изискванията за „чувствителна зона”, каквато е водоприемникът Варненско езеро. Чрез изграждането на канализационната помпена станция „Акациите” и тласкателя се предвижда прехвърлянето на битовите отпадъчни води от 19, 20 и 21 подрайони на Варна и Приморски парк във втори горнопоясен колектор (гравитачен до ПСОВ – Варна). Така ще се облекчи канализационната мрежа на централната градска част. Общата стойност на инвестиционния проект е 49 868 622 лв. Изпълнението му трябва да приключи през 2015 г. Първата копка за изграждането на канализационната помпена станция „Акациите” бе направена на 4 юни 2013г., в близост до сградата на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” във Варна.
Прочети още

Съобщения за планови ремонти

15.04.2014г.
Утре без вода ще бъдат:

Във връзка с подмяната на водопроводната мрежа на б."Ц.Освободител" от 8 до 20  часа  на 16.04.2014г. без вода ще остане района заключен в карето между  б."8-и приморски полк" , ул."Капитан Рончевски ",б."Княз Борис 1 " и б."Цар Освободител " .

Прочети цялото съобщение
затвори