‹ Съобщения за аварии  

Отдели време за важните неща!

Плати сметката
си онлайн!

провери своята сметка

Физически лица

Въведи абонатен номер:

Юридическо лице

Известия за нови фактури по e-mail
Виж всички
Виж всички
Начини и места за плащане

в брой на каси

по банков път

чрез електронните системи за разплащане: e-pay и transcard

Виж всички

Съобщения за аварии

01.08.2014г.
Без вода днес ще бъдат:

- част от кв."Чайка" , част от кв."Бриз" и част от местност Св.Никола до 15 часа;

-в кв."Аспарухово" - местност Вилите и Онкоболницата от 10.30 часа до 14 часа;

-част от местност Св.Никола до 18 часа;

Прочети цялото съобщение
Абонирай се за съобщения
Актуално
31.07.2014г.

Съобщение

30 дни е гратисният период за прехвърляне на партида при промяна на собственост Във връзка с Общите условия за предоставяне на ВиК услуги - чл. 6 т. 12, потребителите са длъжни да уведомят в 30-дневен срок ВиК оператора за всички настъпили промени в собствеността на имота. В този срок (30 дни), абонатите на „ВиК – Варна” могат без такса да прехвърлят на свое име партидата за отчитане на потребената вода при покупка, придобиване, онаследяване на имот – къща, вила, апартамент. Ако сте пропуснали този период, се начислява такса от 4,80 лв.
Прочети още
Проекти
05.06.2013г.

Обновяване на Пречиствателна станция „Варна”

През  2003 г.,  между  българското  правителство  и  Европейската  комисия  бе  подписан Финансов  меморандум  за  финансиране  на  ИСПА  мярка  №2002/ВG/16/Р/РЕ/016 - "Интегриран  проект  за  подобряване  на  водния  цикъл  на  град Варна". Мярката е от група проекти за Черноморския басейн,  предложени за финансиране от ИСПА през 2002-2003 г. и е част от Българската национална програма за приоритетно изграждане  на ПСОВ  в  населени места с над 10 000 екв.ж. В рамките на ИСПА мярка бе изпълнен първият етап от реконструкцията и модернизацията на ПСОВ–Варна. В него бяха предвидени реконструкция  на  биобасейните и въздуходувната станция, реконструкция на съществуващите уплътнители за сурови утайки и на метантанковете с оползотворяване на биогаза, както и въвеждане на автоматизирана система за контрол и управление на процесите (SСАDА). Проектът е на обща стойност около 12 млн. лева, от които 75% европейско финансиране и 25% национално съфинансиране. Изпълнението на разработката приключи в края на 2011 г. В резултат от реализацията й ПСОВ - Варна бе  модернизирана  според изискванията на ЕС за отстраняване на азота от отпадъчните води в населени места с повече от 10 000  екв.ж. и се подготви за бъдеща реконструкция с цел третично пречистване с отстраняване на фосфор. През 2012 г. стартира изпълнението на втория етап от реконструкция на станцията. На 31.05.2012 г. бе подписан  Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-С013, по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 1, процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” за финансиране на проект №DIR-51011116-17-53 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател”. С втория етап от реконструкцията на ПСОВ – Варна ще  бъде изпълнена последната част от модернизацията на станцията, предвиждаща пълно третично  пречистване  на  отпадъчните  води,  чрез  изграждане  на  съоръжения  за отстраняване  на  фосфор. На обновяване подлежат съоръженията по линия на водата и по линия за третиране на утайките. ПСОВ - Варна ще може да приема отпадъчни води и да ги пречиства с необходимото качество, отговарящо на изискванията за „чувствителна зона”, каквато е водоприемникът Варненско езеро. Чрез изграждането на канализационната помпена станция „Акациите” и тласкателя се предвижда прехвърлянето на битовите отпадъчни води от 19, 20 и 21 подрайони на Варна и Приморски парк във втори горнопоясен колектор (гравитачен до ПСОВ – Варна). Така ще се облекчи канализационната мрежа на централната градска част. Общата стойност на инвестиционния проект е 49 868 622 лв. Изпълнението му трябва да приключи през 2015 г. Първата копка за изграждането на канализационната помпена станция „Акациите” бе направена на 4 юни 2013г., в близост до сградата на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” във Варна.
Прочети още

Съобщения за планови ремонти

31.07.2014г.
Режим на водоподаването за местностите Прибой и Ракитника

Въвежда се временен режим на водоснабдяването за местност Прибой в района на спирка Лозар и местност Ракитника за периода 1-31 август. В местността Прибой водоснабдяването ще бъде спирано на всяка нечетна дата от 9,00 до 9,00 ч. (за 24 часа). В местност Ракитника вода няма да има на всяка четна дата от 9,00 до 9,00 (24 ч.).

Водоноски ще бъдат разположени в района на спирка "Лозар" за местност Прибой и до Параклиса в местност Ракитника. 

Прочети цялото съобщение
затвори