‹ Съобщения за аварии  

Отдели време за важните неща!

Плати сметката
си онлайн!

провери своята сметка

Физически лица

Въведи абонатен номер:

Юридическо лице

Известия за нови фактури по e-mail
Виж всички
Виж всички
Начини и места за плащане

в брой на каси

по банков път

чрез електронните системи за разплащане: e-pay и transcard

Виж всички

Съобщения за аварии

23.07.2014г.
Без вода днес ще бъдат:

Поради повреда без вода до 3 часа след полунощ тази вечер ще бъдат: част от кв. "Левски" , част от кв."Чайка" ,част от местност "Свети Никола", част от местност "Горчивата чешма" и хотели "Бриз".

Прочети цялото съобщение
Абонирай се за съобщения
Профил на купувача

Публични покани

Обществени поръчки публикувано на: 17.07.2014
Прочети още
Актуално
09.07.2014г.

Съобщение

Инкасаторите на „ВиК – Варна” с лятно работно време   За удобство на жителите на Варна, с цел осигуряване на достъп от страна на абонатите до измервателните уреди и за реалното отчитане на потребеното количество вода, „ВиК – Варна” ООД въвежда ново работно време за инкасаторите. От 1 юли до 30 септември те ще обхождат районите във времето от 8 до 11 часа и от 15 до 20 ч. Както досега, инкасаторите ще бъдат на разположение на абонатите на „ВиК- Варна” ООД, в сградата на дружеството, всеки петък - от 8,00 до 11,00 часа.
Прочети още
Проекти
05.06.2013г.

Обновяване на Пречиствателна станция „Варна”

През  2003 г.,  между  българското  правителство  и  Европейската  комисия  бе  подписан Финансов  меморандум  за  финансиране  на  ИСПА  мярка  №2002/ВG/16/Р/РЕ/016 - "Интегриран  проект  за  подобряване  на  водния  цикъл  на  град Варна". Мярката е от група проекти за Черноморския басейн,  предложени за финансиране от ИСПА през 2002-2003 г. и е част от Българската национална програма за приоритетно изграждане  на ПСОВ  в  населени места с над 10 000 екв.ж. В рамките на ИСПА мярка бе изпълнен първият етап от реконструкцията и модернизацията на ПСОВ–Варна. В него бяха предвидени реконструкция  на  биобасейните и въздуходувната станция, реконструкция на съществуващите уплътнители за сурови утайки и на метантанковете с оползотворяване на биогаза, както и въвеждане на автоматизирана система за контрол и управление на процесите (SСАDА). Проектът е на обща стойност около 12 млн. лева, от които 75% европейско финансиране и 25% национално съфинансиране. Изпълнението на разработката приключи в края на 2011 г. В резултат от реализацията й ПСОВ - Варна бе  модернизирана  според изискванията на ЕС за отстраняване на азота от отпадъчните води в населени места с повече от 10 000  екв.ж. и се подготви за бъдеща реконструкция с цел третично пречистване с отстраняване на фосфор. През 2012 г. стартира изпълнението на втория етап от реконструкция на станцията. На 31.05.2012 г. бе подписан  Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-С013, по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 1, процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” за финансиране на проект №DIR-51011116-17-53 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател”. С втория етап от реконструкцията на ПСОВ – Варна ще  бъде изпълнена последната част от модернизацията на станцията, предвиждаща пълно третично  пречистване  на  отпадъчните  води,  чрез  изграждане  на  съоръжения  за отстраняване  на  фосфор. На обновяване подлежат съоръженията по линия на водата и по линия за третиране на утайките. ПСОВ - Варна ще може да приема отпадъчни води и да ги пречиства с необходимото качество, отговарящо на изискванията за „чувствителна зона”, каквато е водоприемникът Варненско езеро. Чрез изграждането на канализационната помпена станция „Акациите” и тласкателя се предвижда прехвърлянето на битовите отпадъчни води от 19, 20 и 21 подрайони на Варна и Приморски парк във втори горнопоясен колектор (гравитачен до ПСОВ – Варна). Така ще се облекчи канализационната мрежа на централната градска част. Общата стойност на инвестиционния проект е 49 868 622 лв. Изпълнението му трябва да приключи през 2015 г. Първата копка за изграждането на канализационната помпена станция „Акациите” бе направена на 4 юни 2013г., в близост до сградата на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” във Варна.
Прочети още

Съобщения за планови ремонти

08.07.2014г.
Утре без вода ще бъдат:

- Поради превключване на нов уличен водопровод на б."3-ти март"   на 09.07.2014г./сряда/ от  9  часа  до  24  часа  без вода ще останат : кв."Възраждане"№4 ,част от кв."Възраждане"№1 , местност Планова , част от месност Кочмар и абонатите около Топлоцентралата ;

Прочети цялото съобщение
затвори