"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за предоставяне на ВиК услуги на потребителите
от ВиК оператор “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД 

Документи
ОБЩИ УСЛОВИЯ-09.06.2006г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ-11.08.2014г.
Европроект Плащане с Visa, MasterCard