"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Проекти

Модернизация на Пречиствателна станция в Провадия

16.05.2013 г.
Модернизация на Пречиствателна станция в Провадия Инвестиции на обща стойност 18 688 716 лв. ще бъдат реализирани по проекта за модернизация на Пречиствателната станция в Провадия. В него са залегнали още основен ремонт на канализационния тласкател и на части от водопровода и битовата канализация в града. Целта е да се подобри водоподаването на потребителите в Провадия и да се увеличи капацитетът на...... прочети още

Инвестиционен проект за Пречиствателна станция „Златни пясъци”

15.05.2013 г.
В края на 2011 г. стартира проект №DIR-51011119-18-37 „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци”, финансиран по Договора за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011119-С016. Той се осъществява по приоритетна ос 1, процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 - „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на...... прочети още

Дълбоководно заустване на пречистените води в курорта „Златни пясъци”

14.05.2013 г.
Със средства от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) започна изпълнение на дълбоководно заустване на отпадъчните води от ПСОВ – „Златни пясъци”. Техническият проект, по който се изпълняват строителните дейности, е осигурен от „В и К – Варна” ООД. Приоритетното изграждане на дълбоководно заустване се налага поради...... прочети още
1 2
Европроект Плащане с Visa, MasterCard