"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Съобщения за аварии

Без вода днес ще бъдат:

07.11.2023 г.
Поради възникнала авария, без вода днес ще бъдат абонатите на гр.Д.чифлик от 09.00ч. до 18.00ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

06.11.2023 г.
Поради възникнала авария, без вода днес ще бъдат абонатите на с.Старо оряхово от 11.00ч. до 15.00ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

01.11.2023 г.
Поради възникнала авария на довеждащ водопровод, ще бъде нарушено водоподаването в с.Детелина, с.Старо оряхово и с.Ново оряхово от 13.00ч. до 22.00ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

27.10.2023 г.
Поради възникнала авария, без вода днес ще бъдат абонатите на с.Дюлино от 16.30ч. до 20.00ч. ... прочети още

Без вода

24.10.2023 г.
Без  вода ще бъдат абонатите село Дюлино до отстраняване на аварията. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

16.10.2023 г.
Поради възникнала авария на Магистрален водопровод "Камчийски пясъци" ще бъде нарушено водоподаването в с.Горица от 10.00ч. до 17.00ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

16.10.2023 г.
Поради възникнала авария на Магистрален водопровод "Камчийски пясъци" ще бъде нарушено водоподаването в с.Гроздьово, с.Горен чифлик, с.Пчелник, гр.Д.чифлик, с.Детелина, с.Рудник и с.Юнец от 10.00ч. до 17.00ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

10.10.2023 г.
Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения по проект №BG16М1ОР002-1.016-0009 "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК-Варна" ООД, финансиран от Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, се налага пълното спиране на Деревация...... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

10.10.2023 г.
Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения по проект №BG16М1ОР002-1.016-0009 "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК-Варна" ООД, финансиран от Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, се налага пълното спиране на Деревация...... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

10.10.2023 г.
Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения по проект №BG16М1ОР002-1.016-0009 "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК-Варна" ООД, финансиран от Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, се налага пълното спиране на Деревация...... прочети още
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Европроект Плащане с Visa, MasterCard