"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Факти за водата

ЗНАЕТЕ ЛИ ТЕЗИ ФАКТИ ЗА ВОДАТА?
1. Човек се нуждае от 20-50 литра сладководна вода на ден, за да осигури основните си нужди за пиене, готвене и почистване, сочат данни на ООН.
2. Всеки шести човек на земята няма достъп до безопасна сладководна вода.
3. Днес на планетата живеят 2,5 милиарда души, включително почти един милиард деца, без основни хигиенни условия.
4. Един от четирима жители на градовете по целия свят или общо около 194 милиона души, нямат достъп до хигиенна тоалетна. Една от целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) е до 2015 г. да се намали на 50% делът на хората без достъп до основни санитарни условия.
5. 7 милиарда души в света употребяват 54% от всички достъпни източници на прясна вода, съдържащи се в реки, езера и подпочвени води.
6. В световен мащаб диарията е водеща причина за болести и смъртност, като 88% от случаите с това заболяване довели до смърт, се дължат на липса на достъп до санитарни съоръжения, както и на липсата или ограниченото наличие на вода за хигиенни нужди и за пиене.
7. Използването на вода превишава с повече от два пъти скоростта на увеличаване на населението. Ето как светът използва сладководни води:
o около 70% за напояване
o около 22% за промишлеността
o около 8% за домашна употреба.
8. Над 1,4 милиарда души в момента живеят край речни басейни, където използването на водата надхвърля минималните нива за възстановяване. Това води до пресушаване на реките и изчерпването на подземните води.
9. В 60% от европейските градове с повече от 100 000 души, подпочвените води се използват с по-бързи темпове, отколкото могат да се възстановят.
10. Събирането на вода се очаква да става все по-трудно заради глобалното затопляне. Все повече региони ще изпитват недостиг на вода, валежите стават хаотични, а ледниците се топят и покачват нивата на моретата. Хората, живеещи в обсег от 60 мили от бреговата линия – една трета от населението на света, ще бъдат най-засегнати от тези процеси, тъй като са най-податливи на повишената соленост на крайбрежните питейни водоизточници.
11. До 2025 г. 1 800 млн. души ще живеят в страни или региони с абсолютен недостиг на вода, 2/3 от населението на света може да бъде подложено на стресови условия поради липса на вода.
Това е само част от статистиката, обричаща човечеството на жажда, глад и болести, която реално ще се сбъдне, ако не се подобри ефективността на опазване и използване на водните ресурси.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard