Провери своята сметка Начини и места за плащане Съобщения за аварии Съобщения за планови ремонти Известия за спиране на вода

Подмяна на индивидуален водомер

На основание чл.11 ал.4 и ал.5. от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, в сградите - етажна собственост, както и водоснабдяваните обекти с повече от един потребител, всеки абонат на водоснабдителните дружества поставя индивидуален водомер.
Доставката, монтажът, проверката,поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите. На основание чл.34а от същата наредба
индивидуалните водомери като средства за измерване в сгради - етажна собственост подлежат на задължителна периодична проверка на всеки 10 години за сметка на потребителите. Проверката се удостоверява със знаци по реда на Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. При липса на този знак или при наличие на знак с изтекла давност инкасаторите от “ВиК-Варна” ООД правят предписание за периодична проверка на съответния водомер или за смяната му с нов, отговарящ на изискванията на на чл.33 ал. 4 от Наредба № 4.
Разходите за проверка, ремонт, подмяна на индивидуалните водомери са за сметка на потребителите.
В тази връзка вие можете да предприемете следните действия:
1. Да заплатите на касата на “ ВиК-Варна”ООД сумата от 14.70 лв. за демонтаж на вашия водомер.Наш служител ще ви посети и ще демонтира вашият водомер, за да му направите периодична проверка по силата на чл.34а ал.2 или в сервиза за водомери към Дружеството и, ако е преминал проверката и е поставен актуален знак на водомера да заплатите на касата на Дружеството сумата от 18.30лв. за монтаж и пломбиране на холендъра на изправния водомер. След заплащане на сумата ще ви посети наш служител, за да монтира и пломбира водомера. Ако водомерът е неизправен следва да го ремонтирате или да закупите нов водомер. За времето на проверката ще ви бъде монтиран подходящ заместител.
2. Да закупите нов водомер, одобрен по реда на чл33 ал.4 на Наредба№4. Да заплатите на касата на “ВиК-Варна “ ООД сумата от 25 лв. за демонтаж монтаж и пломбиране холендъра на водомера. Наш служител ще ви посети, за да извърши подмяната на водомера.
3. Да се обадите на фирмите, упълномощени от нас за подмяна на индивидуални водомери, представители на които ще ви посетят и ще подменят и пломбират вашия водомер с нов, отговарящ на всички условия водомер. Сумата, която ще трябва да заплатите на място за подмяната и пломбирането на новия водомер, е 60 лв.

Ваше право е да изберете един от тези три варианта за проверка и/или подмяна на водомера, който е най – удобен за Вас.

 

Телефоните за връзка с “ ВиК-Варна “ и фирмите са изписани на сведенията за ремонт, които ви дава инкасаторът.

Телефони за връзка:

"ВиК-Варна"ООД-отдел Водомери 052/740015

Фирма "Хидроинстал" 052/331752 ; 052/330048