Провери своята сметка Начини и места за плащане Съобщения за аварии Съобщения за планови ремонти Известия за спиране на вода

Централно управление

Адрес  
гр.Варна  
ул."Прилеп" 33  
Email: vikhelp@vikvarna.com ; post@vikvarna.com  
       
   
  телефон
Централен диспечерски пункт  510 203
   
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ  
Управител 502 838
Главен юрисконсулт 501 077
Главен счетоводител 510 230
Главен инженер 741 919
Ръководител отдел "Вътрешно ведомствен контрол"    732 140
Ръководител "Лабораторен измервателен комплекс" 745 605
Началник цех "Водомери" 505 006