Районни управления

Районителефонвътрешен
Район "Варна"    
Автоматична телефонна централа                                   052 974(+вътр)  
Деловодство 052 974    201
Справки Инкасо   052 974   279,329 
Ръководител "Инкасо и реализация" 501 990  
Водомерно стопанство   506 094    
ЕТР Център  052 974    225
ЕТР Център 052 974    261
ЕТР Изток 052 974    283    
ЕТР Запад  052 974    280
ЕТР Аспарухово 052 974    226
ЕТР Вл.Варненчик  052 974    299
ЕТР Изгрев 052 974    265
ЕТР Аксаково  052 974     226
     
Район "Девня"    
Ръководител "Инкасо и реализация"  05199 2479  
Организатор "Инкасо"    05199 2832   
     
Район "Провадия"    
Ръководител ЕТР   05184 3054   
Организатор "Инкасо"   05184 3029   
Дежурен диспечер  05184 2057  
     
Район "Долни Чифлик"    
Ръководител ЕТР  05142 2426   
Организатор "Инкасо"  05142 2604