НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ080019160
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Дълбоководно заустване на пречистените води в курорта „Златни пясъци”

14.05.2013 г.

Със средства от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) започна изпълнение на дълбоководно заустване на отпадъчните води от ПСОВ – „Златни пясъци”. Техническият проект, по който се изпълняват строителните дейности, е осигурен от „В и К – Варна” ООД. Приоритетното изграждане на дълбоководно заустване се налага поради необходимостта от спешно решаване на проблема за осигуряване чистотата на водите в залива, които се класифицират, като зона за съществуващо и перспективно ползване. Стойността на обекта възлиза на над 8 млн. лв.

Европроект