"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Важно за откриването на нови партиди

07.03.2017 г.

„ВиК – Варна” ООД уведомява своите потребители, че е важно да знаят какви са изискванията за откриването на нови партиди на индивидуални водомери. Съгласно чл.30, т.2 и т.3 на Наредба 4 на МРРБ от 17-06-2005г. „водомерните възли трябва да бъдат изпълнени с водомери с импулсни изводи за дистанционно отчитане, като отчитащите електронни уреди на водомерите трябва да бъдат инсталирани в метално табло в помещението след общия водомер”. 
Има и друга възможност за изпълнение на изискването - водомерните възли за всеки потребител да се изградят с предварително програмирани водомери с дистанционно радио отчитане. Съгл. Чл. 18 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги „ВиК операторът приема за експлоатация водомери с дистанционно отчитане при условие, че разполага с технически средства и софтуер за отчитане показанията от тях.
За общи водомери „ВиК-Варна” ООД притежава технически средства и софтуер за всички модели водомери, производство на : „Itron” - Франция, „EWT” - Австрия.
За индивидуални водомери „ВиК-Варна” ООД притежава софтуер за всички модели водомери, производство на „Powogaz” - Полша, „Itron” - Франция, „EWT” - Австрия.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard