"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

ПРЕДПИСАНИЯ НА РЗИ - ВАРНА

25.09.2023 г.

В изпълнение на предписания вх.№ ВП-2794 от 20.09.2023г. на РЗИ-Варна:
"Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД уведомява жителите на с.Равна гора и с.Круша, Община Аврен, че поради завишено съдържание на манган в питейната вода на с. Равна гора и с.Круша да се преустанови ползването на водата за пиене и готвене.
В подземните води манганът се съдържа обикновено като двувалентен Mn, който е много добре разтворим. Двувалентният манган бавно и трудно се окислява от разтворения във водата кислород. Тривалентният и четиривалентният манган хидролизира и се утаява. Съдържанието на манган в подземните води може да е резултат от извличането му от манганосъдържащи минерали в скалните образувания и е от естествен произход, какъвто е случаят с ТК C-1х и дублиращ ТК С-1А“Китка“.
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД е предприело следните коригиращи действия, съгласно оценката на риска на зона „Китка”:
1. Правилно дозиране на хлориращия агент с цел утаяване на мангана
2. Периодично почистване на съоръжения и водопроводна мрежа
3. Провеждане на учестен мониторинг по показател „Манган“ – по график, съгласно Форма 5 от МП

Европроект Плащане с Visa, MasterCard