"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

15.09.2023 г.

Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 15.09.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове

 

 Обект „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“, реконструкция на канализационен клон под бул. „Владислав Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ – III етап“ с Изпълнител ДЗЗД „ПЧЕЛИНА 2020“

 

Наименование на работите (видове СМР)

Изпълнение на строително-монтажни работи на канализационна мрежа и съоръжения:

един. мярка

Количество

водопровод от клон B55  до B56

м

13,4

канализационен клон 205, С.О. Сотира, бул. Христо Смирненски

м

6,00

канализационен клон 40, С.О. Изгрев, ул. Бадем

м

6,00

канализационен клон 54, С.О. Изгрев, ул. Маточина

м

6,00

канализационен клон 59, С.О. Сотира, ул. Лазар Паяков

м

6,00

 

 

 

 

 

 

Обект „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Бриз“, „Свети Никола“, „Ален Мак“, „Ваялар“, „Траката“ и „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ – III етап“ с Изпълнител ДЗЗД „ХИДРОАМ“

 

Наименование на работите (видове СМР)

Изпълнение на строително-монтажни работи на канализационна мрежа и съоръжения:

един. мярка

Количество

канализационен клон, 64, С. О.Свети Никола, ул. "Евгени Бакалов"

м

10,00

канализационен клон, 91, С. О. Ваялар, ул. "Осма"

м

12,00

канализационен клон 108, С. О. Траката, ул. "Матей Граматик", Любен Дилов, Тодор Хаджистанчев и Манол Лазаров

м

28,00

канализационен клон, 162, С. О. Манастирски рид, ул "Любляна"

м

10,00

канализационен клон, 174, С. О. Манастирски рид, ул "Агликина поляна"

м

12,00

канализационен клон, 175, С. О. Манастирски рид, ул.“Крушунски водопади“

м

12,00

СКО

м

4,00

 

Във връзка с осъществяването на мащабния проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ във Варна ще Ви предоставяме информация за хода на ремонтните дейности. Извиняваме се на гражданите и гостите на града за причиненото неудобство.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard