"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Абонатите нямат право да махат самоволно пломбата на водомера

06.01.2021 г.

Зачестяват случаите на самоволно нарушаване целостта на пломбите на водомерите, в нарушение на законовите разпоредби. ВиК операторът уведомява своите абонати, че в тези случаи има право да начислява изразходвани количества вода, съгласно изискванията на чл.5 (5) от Общите условия, които гласят – „Потребителите са длъжни да съхраняват целостта на пломбите на водомерите и на пломбите на холендрите към тях.Съгласно чл. 51 (1) от Общите условия, при нарушаване на целостта на пломбите на водомерите и пломбите на холендрите към тях, количеството изразходвана вода се определя съгл. Чл. 49 от Общите условия по пропускателна способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1m/s, за периода до предишен реален отчет, но не по-дълъг от 6 месец. / Пример: при водомер ¾” – 0,94m3/h x 6 h x 30 дни не по-малко от 169 m3/месец/.

Европроект Плащане с Visa, MasterCard