"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

ПОКАНА за избор на кредитна или финансова институция за отпускане на кредити за реализацията на проект BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужв

08.05.2020 г.

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.28, ал.3 и с цел спазване на изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгодност от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с необходимостта от финансиране на административен договор Д-34-81/ 24.09.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВИК-Варна“ООД, Ви каним да представите в деловодството на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, Централно управление, с адрес: гр. Варна, ул. Прилеп №33, Вашите индикативни оферти за предоставяне на дългосрочен инвестиционен кредит и мостови кредити, 

Документи
Покана банки
Европроект Плащане с Visa, MasterCard