НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ080019160
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Модерни технологии за безизкопна рехабилитация

20.03.2014 г.
Модерни технологии за безизкопна рехабилитация

Модерни технологии за безизкопна

рехабилитация представиха

във „ВиК – Варна” ООД

Демонстрация на съвременна техника, с която се работи бързо и качествено по водоснабдителни и канализационни системи, с минимално разкопаване на инфраструктурата, бе направена в района на „ВиК – Варна” ООД. Представянето на модерните машини бе част от двудневен технически семинар, проведен от сдружението с нестопанска цел „Индустриален клъстер подземна инфраструктура”(ИКПИ) на 18 и 19 март, в партньорство с „ВиК – Варна” ООД. Специалисти от водоснабдителни дружества от Североизточна България имаха възможност да видят и да научат повече за последните новости в областта на иновативните технологии, приложими в бранша.

Семинарът бе открит от изпълнителния директор на ИКПИ и председател на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов. В него участваха областният управител на Варненска област Иван Великов, управителят на „ВиК – Варна” ООД Валентин Вълканов, проектанти, ръководители на строителни фирми, специалисти. Още по време на демонстрациите стана ясно, че „ВиК – Варна” е сред първите дружества у нас, които на практика са прилагали някои от показаните иновативните технологии. Експертите от „Индустриален клъстер подземна инфраструктура” представиха технологии за управляемо хоризонтално сондиране, микротунелиране, набиване на обсадни тръби с пневматичен чук, както и рехабилитация на тръбопроводи чрез полагане на облицовка с втвърдяване на място и др. В демонстрациите екипите показаха обследване на тръбопроводи и отстраняване на проблемни зони по тях с камери и роботи. Обучението се провежда по проект "Насърчаване развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура", финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” на ЕС.

Снимки
Модерни технологии за безизкопна рехабилитация
Европроект