"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Министър Николай Нанков откри нови сгради и съоръжения във „ВиК – Варна“

17.08.2017 г.

Ръководството на дружеството инвестира над 1 милион лева в по-добри условия на труд за работещите

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков откри новопостроените сгради – на ЕТР „Изгрев“ и ЕТР „Канализация“, обновената Централна диспечерска служба и изцяло преобразената Лабораторията за изпитване на водомери, която е подслонена в сграда, изградена през далечната 1936 г.
По време на визитата си министър Нанков обяви „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за едно от трите най-добре управлявани и развиващи се държавни дружества на територията на страната и похвали ръководството за решението да инвестира повече от 1 млн. лв. от средствата на дружеството в подоряване условията на труд на работниците и служителите.
Церемонията по откриването на новите придобивки в дружеството бе на 14-и август 2017 г. с участието и в присъствието на кмета на Варна Иван Портних, областния управител Стоян Пасев, зам.-кметове, кметове на общини от областта, партньори на дружеството, работници и служители на „ВиК – Варна“ ООД. Поздрав към гостите на събитието отправиха младите изпълнители от „Бънджи Сингърс“ и танцьорите от ансамбъла на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна.
След откриването, управителят на дружеството Валентин Вълканов показа на гостите новоизградените обекти:
Обновената Централната диспечерска служба извършва 24-часов мониторинг и контрол на водопреносната мрежа в гр. Варна и на помпените станции в района. Модерното оборудване позволява денонощен контрол в реално време на захранването на гр. Варна с вода по основните входящи водни потоци по деривациите „Китка – Варна“ и „Девня – Варна“ и разпределяне водните количества от местните водоизточници.
Диспечерната служба е в непрекъснат контакт с гражданите, приема сигналите за аварии по водопреносната мрежа, насочва ги към съответните звена за реакция и следи за своевременното им отстраняване.
Залата на Централната диспечерска служба е напълно ремонтирана и оборудвана със съвременна компютърна система и модерни монитори, на които денонощно се следи състоянието на водопреносната мрежа.
Напълно нова е сградата на Експлоатационно технически район „Изгрев“. Районът обслужва мрежата и над 16 000 абонати на територията на вилна зона „Виница“ и местностите около нея, както и курортните комплекси „Чайка“, „Ален Мак“ и „Св. Св. Константин и Елена“. Районът разполага със собствени ресурси за отстраняването на аварии по водопроводната мрежа, които включват: 2 аварийни бригади по 5 човека и технически ръководител за всяка бригада; 4 оператори на технически системи /диспечери/, дежурно звено 24 часа в денонощието; багер, камион и лекотоварен автомобил. В новата сграда влиза и специализираното звено за работа по оперативните програми.
В новоизградена сграда влиза и Експлоатационно технически район „Канализация“. Звеното управлява процесите по отвеждането на отпадъчни води до Пречиствателни станции за отпадъчни води и поддържането на канализационната мрежа на „ВиК – Варна“ ООД. Дължината на изградената канализационна мрежа на територията, обслужвана от „ВиК – Варна“ ООД, е 1050 км., включваща 36 967 броя сградни канализационни отклонения.
Сградата се ползва и стопанисва от 46-те служители на ЕТР „Канализация“. Дружеството разполага със собствени екипи за отстраняването на аварии по канализационната мрежа. Дружеството разполага с 11 екипа от канални специалисти, 11 специализирани автомобила, оборудвани за отстраняване на аварии по канализационната мрежа, широк набор от агрегати, потопяеми помпи и друга необходима техника.
ЕТР „Канализация“ поддържа и допълнителни 3 екипа за изграждане на нови и ремонт на съществуващи съоръжения.
Лабораторията за изпитване на водомери вече е приютена в изцяло обновена сграда, строена през далечната 1936 година. И след основния ремонт са запазени оригиналната фасада и вратата на 81-годишната постройка.
„ВиК – Варна“ ООД поддържа над 110 000 общи водомера, както и над 200 000 индивидуални. За проверка на характтеристиките през стендовете на лабораторията годишно преминават над 20 000 водомера.
Освен сериозната инвестиция в подобряването на условията на работа и отдих на служителите на водоснабдителното дружество, през последните две години „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД реализира 6 важни проекта на обща стойност 7 904 581 лева. Общата дължина на подменените водопроводи е 3835 м. В процес на изпълнение е подмяната на още 3000 м тръби на водопровода „Батова“ – „Златни пясъци“. Очаква се той да приключи в рамките на 2017-а.
Общата дължина на положените нови тръби е 6835 метра. Около 1/3 от тях са от магистралния водопровод, който осигурява водоподаването за живеещите в южните райони на града - „Аспарухово“, „Галата“ и прилежащите местности.
Отново с цел по-доброто водоснабдяването на населените места и квартали на юг от Варна и свеждането до минимум на авариите по мрежата бе реконструиран и главният водопровод – клон за водоснабдяване на кв. „Аспарухово“, „Галата“, село Звездица и Варна, и бе изградена връзка с вече съществуващ водопровод на бул. „Девня“.
Ремонтиран е водопровод на бул. „Девня“, подменена е и канализация по улиците „Отец Паисий“ и „Девня“, както и водопровод на ул. „Св. Константин“ в курортния комплекс „Св.Св. Константин и Елена“.

Документи
Министър Николай Нанков откри нови сгради и съоръжения във „ВиК – Варна“
Министър Николай Нанков откри нови сгради и съоръжения във „ВиК – Варна“
Министър Николай Нанков откри нови сгради и съоръжения във „ВиК – Варна“
Министър Николай Нанков откри нови сгради и съоръжения във „ВиК – Варна“
Европроект Плащане с Visa, MasterCard