"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Съобщение:

09.10.2023 г.

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения по проект №BG16М1ОР002-1.016-0009 "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК-Варна" ООД, финансиран от Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, се налага пълното спиране на Деревация "Китка-Варна" от 05.00ч. на 10.10.2023г. до 17.00ч. на 13.10.2023г., като засегнати ще бъдат следните населени места:с.Нова шипка, с.Гроздьово, с.Горен чифлик, с.Пчелник, гр.Долни чифлик, с.Кривини, с.Детелина, с.Старо оряхово, с.Ново оряхово, с.Шкорпиловци, с.Рудник и с.Юнец.


Европроект Плащане с Visa, MasterCard