НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ080019160
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

без вода днес ще бъдат

16.06.2021 г.

- абонатите на част от висока зона на кв."Виница" от 10 до около 16 часа. 

- абонатите над поделението до местност Горна трака от 10.30 до около 17 часа.

- абонатите на част от ниска зона на кв."Виница" и местност Малко Ю от 10:30 часа до около 16 часа.

- абонатите на местност Черноморска панорама от 14 часа до около 17 часа.


Европроект