"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Съобщения за аварии

Без вода ще бъдат

26.11.2023 г.
-Поради липса на ел.захранване без вода ще бъдат абонатите от с. Приселци , с. Близнаци , с. Китка , с. Равна гора , с. Круша , с. Добри дол и част от с.Аврен. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

22.11.2023 г.
Поради извършване на ремонтни дейности без вода днес ще бъдат абонатите на с.Приселци - ул."Лозенград" и района около нея от 8.30ч. до 14.00ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

10.11.2023 г.
Поради възникнала авария, без вода днес ще бъдат абонатите на с.Здравец от 12.00ч. до 17.00ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

10.11.2023 г.
Поради авария на напорен водопровод без вода днес ще бъдат абонатите на с.Аврен от 08.00ч. до 17.00ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

08.11.2023 г.
Поради извършване на строително монтажни работи, без вод аднес ще бъдат абонатите на с.Приселци - м-ст"Азман дере" от 13.00ч. до 16.00ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

10.10.2023 г.
Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения по проект №BG16М1ОР002-1.016-0009 "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК-Варна" ООД, финансиран от Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, се налага пълното спиране на Деревация...... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

06.10.2023 г.
Поради възникнала авария, без  вода днес ще бъдат абонатите на с.Приселци от 13.00ч. до 17.00ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

06.10.2023 г.
Поради профилактика на водоема, без вода днес ще бъдат абонатите на с.Равна гора от 09.00ч. до 17.00ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

05.10.2023 г.
Поради авария без вода днес ще бъдат абонатите на с.Болярци от 13.00ч. до 17.00ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

03.10.2023 г.
Поради възникнала авария, без вода днес ще бъдат абонатите на с.Аврен - центъра посока м-ст"Балците" от 11.00ч. 17.00ч. ... прочети още
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Европроект Плащане с Visa, MasterCard