НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ080019160
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Съобщения за аварии

Днес без вода ще бъдат:

22.06.2021 г.
-горна зона на кв."Виница" от 9 ч. до около 17 ч. ... прочети още

Днес без вода ще бъдат:

21.06.2021 г.
-горна зона на кв."Виница" от 14 ч. до около 20 ч. ... прочети още

Днес без вода ще бъдат:

21.06.2021 г.
-района над Военна болница от 10 ч. до около 15 ч. ... прочети още

Днес без вода ще бъдат:

21.06.2021 г.
-кв."Аспарухово" района около улиците "Кичево","Моряшка","Дедеагач" и "Янтра" от 10 ч. до около 14 ч. ... прочети още

Днес без вода ще бъдат:

20.06.2021 г.
- ниска зона на кв. Виница от 21.30ч. до около 3ч. след полунощ. ... прочети още

Днес без вода ще бъдат:

20.06.2021 г.
- местност Малко Ю от 12 часа до около 15 часа. ... прочети още

Днес без вода ще бъдат:

20.06.2021 г.
- Летище Варна и абонатите около КАТ Варна от 19 часа до около 13 часа на 21.06.21г. ... прочети още

Днес без вода ще бъдат:

20.06.2021 г.
- част от местност Добрева чешма и местност Черноморска панорама от 09,30 часа до около 16 часа. ... прочети още

Днес без вода ще бъдат:

20.06.2021 г.
- абонатите от бл.136 до бл.140 в кв."Младост" до около 13 ч. ; ... прочети още

БЕЗ ВОДА ОСТАВАТ:

19.06.2021 г.
- част от местност Свети Никола от 15 ч. до около 21 ч. ... прочети още
Европроект