"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода Самоотчет

Как правилно да се самоотчетем?

Как правилно да се самоотчетем?

 При отчитането на всички видове водомери трябва да се знае, че в калкулацията за потребление се подават само данните за изразходваните кубици вода. Указващите индикатори отчитащи кубиците вода са стрелки или цифри (гравирани на ролки ) оцветени в черен цвят. Литрите и милилитрите, като съставни части на кубика са обозначени в червен цвят, а в зависимост от вида и модела на водомера могат да бъдат индикатори само в стрелкови вид или комбинация от срелки и цифри върху ролки. Важно е да се знае, че те не се предават, като отчет, а само служат при тестването и проверката на водомера в специализираните за това лаборатории или, като ориентир в закръгляването на крайно отчетените кубици изразходвана вода.


Отчитане на най-често срещаните модели водомери:

 

Отчитане на стрелкови водомери

120

 Черните стрелки показват кубическите метри, а червените - литрите. При съставянето на сметката Ви се вземат под внимание само изразходваните кубически метри.

Поглеждате черните стрелки. Отчитате първо стрелката с означение х 1000. Стрелката трябва да е в позиция указваща някаква цифра под себе си. Записвате я. Ако стрелката е ориентирана между две цифри ще приемете тази цифра, която е в зависимост от положението на стрелката х100. Поглеждате вече към стрелката с означение х100. В зависимост, къде е ориентирана тази стрелка ще прецените, каква цифра ще приемете вече в зависимост от положението на стрелката х10. И така до крайния отчет указващ стрелката с означение х1. Така полученото число от черните стрелки се предава, като моментно показание на водомера изразено в кубични метри вода. ( m3)

 

Отчитане на комбиниран водомер с черни и червени цифрови ролки 

 222Черните цифри показват кубическите метри, а червените - литрите. При съставянето на сметката Ви се вземат под внимание само изразходваните кубически метри.

 

Отчитане на комбиниран водомер с цифрова ролка и три или четири червени стрелки

333

Информацията за кубиците е низ от цифри намиращи се в прозорец. Тези цифри са в черен цвят. Стрелковите означения показват литрите и са в червен цвят. В зависимост от модела на водомера тези стрелки могат да бъдат 3 или 4 на брой, като всяка от тях указва х 0.0001, х 0.001, х 0.01, х 0.1 части от кубика. Тези показания обаче не се отчитат при засичането на водомера. Абонатът предава на Оператора само цифровият набор от черни числа намиращи се в прозореца означен, като m3 ( кубичен метър).

 

 

Самоотчет 

Европроект Плащане с Visa, MasterCard