НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ080019160
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

СЪОБЩЕНИЕ

14.05.2020 г.

От 13 май 2020 г. „ВиК – Варна” ООД възстановява плановите ремонтни работи по водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на дружеството. Дейностите по инвестиционната програма на „ВиК – Варна” ООД по време на извънредното положение бяха преустановени. През последните два месеца екипите на „ВиК – Варна” следиха за осигуряване на непрекъснато водоснабдяване на абонатите и се отзоваваха при неотложни ситуации и спешни аварийни ремонти, възникнали по водопреносната и канализационната системи. 

В изпълнение на своите ангажименти, водоснабдителното дружество възобновява дейностите по стартиралите проекти, заложени в инвестиционната и ремонтната програма за 2020 г. Приоритетно започва работа по най-належащите и уязвими участъци от ВиК мрежата. Периодите за планирано прекъсване на водоподаването се предвиждат за минимално необходимото време за извършване на профилактика, изграждане и ремонт на мрежата.
Както и по време на извънредното положение, водоснабдяването на здравни заведения и други обекти от стратегическо значение се поддържа в непрекъснат режим. Периодите на прекъсване на водоснабдяването във връзка с планови ремонти, се публикува своевременно на сайта на водоснабдителното дружество.

Европроект