НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ080019160
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Днес без вода ще бъдат:

05.03.2021 г.

-района около ул."Индрижишка Кръстева" от 9 ч. до около 18 ч.


Европроект