НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ080019160
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

БЕЗ ВОДА ДНЕС ЩЕ БЪДАТ:

29.12.2020 г.

-абонатите на Долна зона, гр. Девня от 10 :00 до около 13:00 чсса


Европроект