НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

09.10.2019 г.

-района между улиците "Струга";"Г.Пеячевич" и бул."Владислав" от 12 ч. до около 17 ч.


Европроект