НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

15.12.2018 г.

- абонатите в района на "ЯнПалах" до около 17 ч. ;