НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

11.10.2018 г.

-местностите  Добрева чешма и Перчемлията от 9 ч. до около 12 ч.

-част от к.к."Св.Константин и Елена" от 10 ч. до около 16 ч.

-част от ниска зона на кв."Виница" от 15 ч. до около 19 ч.