Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

13.06.2018 г.

- абонатите от местност Малко Ю от 10.30 ч. до около 14 ч.