Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

13.06.2018 г.

- абонатите от село Казашко от 9.30 ч до около 15 ч.